Politiek

Hoe zit het met de Nederlandse linkerzijde?

24 jaar geleden kwam de Nederlandse SP met twee zetels in de Tweede Kamer. Nu staat ze op 15 zetels in de peilingen. Hetzelfde aantal als waarmee ze sinds 2010 in de Kamer zit. Een saaie bedoening zou je denken. Toch broeit er veel rond en in de SP. Het lijkt eerder de vraag wanneer het gaat barsten dan of het gaat barsten.

“Eigen werknemers eerst! Dat is geen Trump, dat is geen Wilders, dat is de SP”, zegt Kamerlid Paul Ulenbelt eind februari van dit jaar in een landelijke krant. Er werken te veel Poolse en andere goedkope buitenlandse arbeidskrachten in Nederland, vindt de Socialistische Partij. Dat is slecht voor Nederlandse werknemers, waarvan er 480.000 werkloos thuis zitten. “Nederland moet zelf de grenzen dicht doen”, voegt kandidaat-kamerlid Bart van Kent toe, “dan maar een boete uit Brussel!”.

Lees meer: Hoe zit het met de Nederlandse linkerzijde?

Marx groet ’s morgens de dingen

Iets meer dan een jaar geleden heeft Koen Dille ons verlaten. Koen was iemand die altijd – in alle omstandigheden – eerlijkheid en principes voorrang gaf. Misschien is dit veel te laat mar desalnietemin publiceren we hierbij een balans van Koen over de Dagen van het socialisme, ingericht door de Ronde tafel van de socialisten, een initiatief gelanceerd door Jan Blommaert in 2010. Wij denken dat we ter linkerzijde een nuchtere en eerlijke discussie nodig hebben "onze" terkortkomingen. Indien we deze niet voeren zullen we nooit in staat zijn een meerderheid van de bevolking achter onze standpunten te krijgen - redactie

Lees meer: Marx groet ’s morgens de dingen

Quiz - Ben jij feminist?

Wij raden alle mannen én vrouwen deze quiz te beantwoorden. Kwestie van slechte figuur te slaan op 8 maart ...

1. Wie was Rosa Parks ?

a) Hoofdrolspeelster in “Parks and recreation” een sitcom van NBC die van 2009 tot 2015 werd uitgezonden in de VS.

b) Werd in 1955 gearresteerd omdat ze als zwarte vrouw weigerde haar zitplaats in de bus af te staan aan een blanke man.

c) Richtte in 1953 een kousenfabriek op en lanceerde het merk ‘du Parc’ .

 

Lees meer: Quiz - Ben jij feminist?

Turkije: neen tegen het fascisme en de éénmans-dictatuur

Het AKP-Erdogan regime veranderde na de verkiezingen van juni 2015 het land in een oorlogzone. De Koerdische steden liggen in puin. De genocidaire aanvallen gaan onverminderd verder. Hij verandere de couppoging van 15 juli, waar nog enorm veel vraagtekens rond bestaan, in een opportuniteit om zelf een coup te plegen tegen de progressieve, democratische en revolutionaire krachten. Nu organiseert hij op 16 april een referendum over een grondwetswijziging in een coalitie met de extreem-rechtse MHP om een éénmansdictatuur te vestigen.

Lees meer: Turkije: neen tegen het fascisme en de éénmans-dictatuur

Geen democratie zonder 'demos' (volk)

Hoewel we bijna twee jaar verwijderd zijn van de volgende gemeenteraadsverkiezingen stijgt de pre-electorale verkiezingskoorts met rasse schreden. Politieke kopstukken kondigen hun verhuis aan in functie van een toekomstig lijsttrekkerschap; nieuwe politieke figuren worden out of the blue op het schild gehesen. Ook de PVDA pakt nu reeds uit met haar lijsttrekkers voor de centrumsteden.

Lees meer: Geen democratie zonder 'demos' (volk)

Het tij keren. Tegen de uiterst-rechtse populistische vloedgolf in Europa

Het manifest van Jeremy Corbyn *

We kunnen er onze ogen niet langer voor sluiten dat er in Europa, maar ook daarbuiten, een bijzonder onrustwekkende en snelle opgang van populistisch rechts aan de gang is: het Front National in Frankrijk , de eenmanspartij van Wilders in Nederland, UKIP in Groot Brittannië, Jobbik in Hongarije en het Vlaams Belang bij ons. Maar over de oceaan hoort ook Donald Trump thuis in dit rijtje.

Wereldwijd wordt de politiek door deze opgang door elkaar geschud, maar als socialisten, groenen en andere progressieven, zouden we goed moeten weten waarom die rechtse populisten terrein aan het winnen zijn. Want tegelijkertijd moeten we vaststellen dat we het steeds moeilijker om onze boodschap te verspreiden. Het is nu aan onszelf, als linkerzijde, om het politiek leiderschap aan de dag te leggen, dat nodig zal zijn voor een echt alternatief.

Lees meer: Het tij keren. Tegen de uiterst-rechtse populistische vloedgolf in Europa

Digitale slavenarbeid en de overwinning van Trump

Het debat over wie of wat verantwoordelijk is voor de overwinning van Trump vindt niet alleen plaats in de media, maar ook in de technologische sector[1]. Terwijl Hillary Clinton in totaal 450 miljoen dollar uitgaf voor haar campagne wist Trump ongeveer de helft[2] van dit bedrag uit te geven door de exploitatie van grote groepen zgn. “klikarbeiders”, meestal werkzaam aan de andere kant van de wereld, onderbetaald en aangeworven via micro-arbeidsplatformen zoals Fiverr, Upwork, Odesk, Elance, Freelancer of Digital Turk.

Digitale stukwerkers in groeilanden

Misschien heeft u gelezen over het verhaal van de 15 jarige tiener[3] uit Singapore die meegeholpen heeft aan het maken van een presentatie gericht op jongeren voor de Trump campagne zodat ze haar beugel kon betalen. Ze werd gerekruteerd op Fiverr, een platform waar je voor een paar dollars copywriters, grafische ontwerpers of programmeurs kan kopen. Het interessante aan dit verhaal is natuurlijk dat de Trumpcampagne regelmatig de productie van campagne materiaal uitbesteedde aan onderbetaalde digitale stukwerkers die met elkaar moeten concurreren op digitale arbeidsplatformen[4].

Lees meer: Digitale slavenarbeid en de overwinning van Trump

Hoe is het met Labour gesteld na de overwinning van 'Jez' Corbyn?

Twee maanden geleden behaalde Jeremy Corbyn een tweede overweldigende meerderheid bij de interne voorzittersverkiezingen. Sindsien lijken de interne strubbelingen minder door te wegen. We hadden een gesprek met Ewan Gibbs (helemaal rechts op de foto), actief bij  Scottish Labour Young Socialists

Hoe gaat het nu met Labour na de tweede overwinning van Corbyn?

De politieke situatie in Schotland is verschillend van die in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Schots Labour is nu de derde partij, na de dominante SNP (Scottish National Party) en de Conservatieven in het Schots Parlement. Dat was de uitkomst van de verkiezingsresultaten in mei, en waarschijnlijk zullen we volgend jaar hetzelfde zien bij de lokale verkiezingen. Op nationaal vlak heeft Labour een enorme stijging van het aantal leden gekend, tot meer dan 500,000 leden.

Lees meer: Hoe is het met Labour gesteld na de overwinning van 'Jez' Corbyn?

Balans en perspectieven van Rood!

 

 1. ROOD! werd in 2011 opgericht als politieke ledenbeweging die krachten groepeerde die enerzijds afkomstig waren van Spa-Rood die als linkervleugel van de sp.a optrad tussen 2005 en 2011 en anderzijds werd vervoegd door leden van Socialisme21, SAP en LSP.
 2. De beweging ROOD! had zowel tot doel de linkerzijde inhoudelijk te herbewapenen als bij te dragen tot een links frontvorming bij de lokale verkiezingen in Antwerpen. Een brede roodgroene samenwerking was zowel nodig als mogelijk gezien sp.a en CDV samen een kartellijst hadden gevormd. Maar PVDA en Groen wensten niet met elkaar samen te werken en waren enkel bereid tot een marginale samenwerking met ROOD!
 3. In Antwerpen werd een gemeenschappelijk lijst met de PVDA door deze laatste geweigerd en boden zij als wisseloplossing een aantal plaatsen aan op een PVDA+ lijst. Dit werd door de leiding van ROOD! geweigerd en hierop werden lijsten ingediend in Antwerpen, Gent, Niel, Keerbergen Oostende en Oostkamp (Brugge). Deze lijsten behaalden altijd meer dan 1%, wat meer is dan de traditionele uiterst-linkse scores maar anderzijds nog steeds onvoldoende om op deze ingeslagen weg verder te gaan.
 4. In 2013-2014 trokken LSP, SAP en S21 zich terug op hun eigen werking waarvan de schaal tot dusver zeer beperkt bleef. In Wallonië aanvaardde de PVDA onder druk van Daniel Piron en het ABVV van Charleroi een opening onder vorm van een kartel PTB-GO (Gauche d’Ouverture) maar kort na de verkiezingen heeft de PVDA-leiding de samenwerking met SAP-LCR eenzijdig afgebroken. Dit bewijst dat de PVDA inzake eenheid niet enkel een instrumentele opvatting heeft maar bovenal een middel ziet om eventuele partners op te slokken en/of te marginaliseren. Het hegemonisme dat deze partij kenmerkt in haar relatie tot andere politieke stromingen is met andere woorden nog steeds aanwezig.
 5. In het voorjaar 2013 werd een manifest “Links moet ook durven” uitgewerkt dat de ideologische oriëntatie van ROOD! als écht socialistisch deed evolueren naar ecosocialistisch en radicaal-democratisch. Eind 2013 werd een consultatie ingezet onder de leden om te bepalen wat we zouden doen met de ‘moeder van alle verkiezingen’ van mei 2014. Een meerderheid van de leden sprak zich uit voor een politieke campagne zonder deelname aan verkiezingen. In de aanloop naar de verkiezingen namen wij samen met bondgenoten het initiatief van een eenheidsoproep “Laat ons ook durven”  waarbij meer dan 600 activisten, intellectuelen, syndicalisten en kandidaten van de lijsten van Groen, sp.a en PVDA zich gezamenlijk uitspraken voor 6 basiseisen 1). Stuur de rekening van de crisis terug naar afzender! 2). Fiscale rechtvaardigheid versterkt de democratie! 3). Een andere economie is mogelijk: duurzaam en sociaal! 4). Armoede is onaanvaardbaar! 5). We werken om te leven en niet omgekeerd! Wij willen een overheid die aan de kant van de mensen staat, niet aan die van de bankiers en speculanten!
 6. In 2014 en 2015 namen wij deel aan het sociaal verzet rond een politieke lijn die de nadruk legde op het consequent afwijzen van de besparingsmaatregelen en een sociaal verzet dat de regering moet kunnen doen vallen. In het najaar 2014 was er een toenadering met Mouvement de Gauche (voornamelijk actief in Henegouwen), Verts et à Gauche (Vega), voornamelijk actief in Luik en Brussel. Een poging werd ondernomen ook Socialisme21 te betrekken bij een rood-groene alliantie die zich over heel het land zou strekken. S21 hield echter de boot af en de samenwerking tussen Mouvement de Gauche en Vega liep ook spaak. Hierop namen wij de beslissing energie en middelen niet verder te verkwisten aan geforceerde samenwerkingsverbanden.
 7. In het najaar 2015 stak Rood! haar schouders onder de promotie van het boek ‘Helemaal anders’ van Stephen Bouquin. Meer dan 10 gespreksavonden werden ingericht in Brussel en Vlaanderen waarbij meer dan 350 personen aan hebben deelgenomen. Van de eerste editie werden in totaal 850 boeken verkocht.
 8. Na enige tijd niet actief geweest te zijn koos Erik De Bruyn ervoor om terug aan te sluiten bij de sp.a. Enerzijds nam de sp.a onder leiding van John Crombez afstand van de ‘Derde weg’ die aan de basis lag van Spa-Rood maar anderzijds heeft de sp.a tot dusver nog niet gekozen voor een consequent socialistisch verhaal met emblematische eisen zoals een openbare bank, een vermogensbelasting en collectieve arbeidsduurvermindering. De kritiek op besparingsagenda gaat ook niet verder dat het aanklagen van het oneerlijk karakter ervan. We hebben geen behoefte aan ‘eerlijke besparingen’ maar wél aan een sterk investeringsbeleid. De keuze om terug aan te sluiten bij sp.a kan bijgevolg enkel een individuele keuze zijn die de beweging ROOD! niet kan engageren.
 9. Sinds 2015 hebben de meeste leden zich ingezet in hun vakbond of en/of diverse strijdcomités. ROOD! had zich intussen tot doel gesteld een opiniestroming gestalte te geven die 1). zowel de besparingen afkeurt als de autoritaire tendenzen bestrijdt, 2). op korte termijn ijvert voor een trendbreuk gebaseerd op sociaal-ecologische investeringen, fiscale rechtvaardigheid en een herstel van de democratie; en 3). duidelijk blijft stellen dat er een systeemwissel nnodig is gebaseerd op een emancipatorisch ecosocialistisch alternatief.
 10. Net omdat deze doelstellingen veel meer mensen betrekt én aanbelangt dan de eigen ledenbeweging kan gezegd worden dat ROOD! eerder een obstakel dan wel een middel is om deze doelstellingen na te streven.
 11. Een beweging of organisatie is een middel en geen doel op zich. Omdat wijzelf geen obstakel mogen worden in de taken die wij ons hebben aangemeten stelt de stuurgroep voor ROOD! te ontbinden en onze politieke actie verder te zetten onder de vorm van een rood-groene informatieve webstek met een pluralistische redactieraad. Aldus zullen wij via publicatie van artikels ideeën verspreiden en discussies voeden in de schoot van de brede linkerzijde en het progressieve kamp. Wij stellen als voorlopige werktitel www.roodlinks.be voor zullen trachten partners en individuen te betrekken in dit project om te komen tot een verruimde redactieraad.

Unaniem goedgekeurd op de stuurgroep van 23 oktober 2016

Greepeace petitie tegen CETA en TTIP

De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen momenteel over een handels- en investeringsverdrag (TTIP). Eerder werd tussen de EU en Canada een gelijkaardig verdrag opgesteld (CETA) dat echter nog niet ondertekend werd. Deze verdragen worden in het grootste geheim bedisseld en vormen een nieuwe bedreiging voor onze democratie, milieu en gezondheid. Ze geven enorme macht aan multinationale bedrijven ten koste van burgers. We moeten deze verdragen absoluut tegenhouden. Samen kunnen we hierin slagen. 

Kom samen met miljoenen burgers in actie tegen TTIP en CETA. Teken de petitie!

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven