Share

Op 25 mei komen de NAVO-leiders naar Brussel voor een belangrijke top en de inhuldiging van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier. De internationale vredesbeweging houdt een tegentop. Ze roept op om deel te nemen aan de betoging van 24 mei, de internationale vredesconferentie op 25 mei en de verschillende geweldloze acties en nevenactiviteiten die week.

 

VS-president Donald Trump heeft aangekondigd om 54 miljard dollar extra te pompen in het Amerikaans militair apparaat en zet Europa onder druk om de defensie-uitgaven op te drijven. De stijging van de defensiebudgetten van de NAVO-lidstaten naar 2% van hun Bruto Binnenlands Product zal ongetwijfeld één van de belangrijkste agendapunten vormen op deze top. Omgerekend gaat het over 130 miljard euro extra voor militarisering in de komende jaren. De vredesbeweging verzet zich tegen deze overbewapening. Ze wil geen geld voor oorlog, maar investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, jobs en solidariteit.

De oproep met de standpunten van de vredesbeweging kan u hier lezen.

Betoging: Neen aan de NAVO, Neen tegen Trump - 24 mei (17u)

Een breed platform van organisaties roept op tot een mars door Brussel op 24 mei voor de vrede en tegen militaire avonturen, voor het behoud van onze planeet en ons leefmilieu, voor de verdediging van de mensenrechten van alle mensen en voor de strijd tegen seksisme, racisme en discriminatie.

Het StopNAT02017- en vredesblok verzamelen om 17u op de hoek van het Proximusgebouw aan het station Brussel Noord. Meer informatie over de betoging vind je hier.

Roodlinks op Facebook

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven