Share

Het manifest van Jeremy Corbyn *

We kunnen er onze ogen niet langer voor sluiten dat er in Europa, maar ook daarbuiten, een bijzonder onrustwekkende en snelle opgang van populistisch rechts aan de gang is: het Front National in Frankrijk , de eenmanspartij van Wilders in Nederland, UKIP in Groot Brittannië, Jobbik in Hongarije en het Vlaams Belang bij ons. Maar over de oceaan hoort ook Donald Trump thuis in dit rijtje.

Wereldwijd wordt de politiek door deze opgang door elkaar geschud, maar als socialisten, groenen en andere progressieven, zouden we goed moeten weten waarom die rechtse populisten terrein aan het winnen zijn. Want tegelijkertijd moeten we vaststellen dat we het steeds moeilijker om onze boodschap te verspreiden. Het is nu aan onszelf, als linkerzijde, om het politiek leiderschap aan de dag te leggen, dat nodig zal zijn voor een echt alternatief.

We weten dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. We weten dat de levensstandaard van vele mensen achteruitgaat. We weten dat de maatschappelijke onveiligheid aan het groeien is. Maar we weten ook dat vele mensen zich in de steek gelaten voelen, door de krachten die zijn losgelaten door de globalisering en dat ze zich machteloos voelen tegenover de heerschappij van het grote geld.

Rechtse populisten onderkennen deze problemen ook, maar de oplossingen die zij voorstellen zijn vergiftigde recepten uit het verleden, die ze verkondigen met verhalen die moedwillig de mensen verdelen door zondebokken aan te wijzen. Het zijn politieke parasieten, die gevoed worden door de zorgen van de mensen en door de algemene verslechtering van de levensomstandigheden. Ze geven daarvoor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen de schuld, in plaats van te doen wat echt nodig is: de weg tonen van hoe we de controle over ons leven terug kunnen nemen uit de handen van de machtigen der aarde en hun trouwe politieke dienaren.

Het sirenengezang van populistisch uiterst-rechts zal blijven teren op de reële maatschappelijke problemen, tenzij progresieve partijen en bewegingen durven breken met het failliete economische en politieke establishment.

Het is moeilijk om landurig werklozen ervan te overtuigen dat de hun werkloosheid niet de schuld is van immigranten, die hun jobs zouden hebben afgepakt, maar wel het gevolg van de economische politiek van rechts, die niet gezorgd heeft voor duurzame groei, zekerheid en betere leefomstandigheden voor iedereen.

Het is ook moeilijk om duidelijk te maken dat de kwaliteit van onze openbare dienstverlening achteruitgaat door jarenlange besparingen en wilde privatisering, in plaats van door de zogezegde verspilling door de overheid. Mensen van dergelijke zaken overtuigen is moeilijk, maar het is levensnoodzakelijk dat we het doen. Er wordt ons ingepeperd dat we onze socialistische, groene en progressieve principes moeten opgeven, om verkiezingen te kunnen winnen en terug aan de macht te komen. Dat is onzin!

De reden waarom rechts op dit ogenblik aan een opmars bezig is, is dat de boodschap van wat een groene en socialistische politiek kan verwezenlijken voor het verbeteren van het leven van de mensen, minder en minder uitgedragen wordt. Het is voor veel mensen niet meer duidelijk waarvoor de progressieve beweging staat.

In de afgelopen jaren heeft Europees links zich al te veel opgeworpen als verdedigers van een failliet systeem, in plaats van de voortrekker te zijn van de radicale en sociale hervormingen, die de wereld in de 21ste eeuw nodig heeft. Veel te dikwijls is links de medeplichtige geweest van roekeloos en losgeslagen kapitalisme, in plaats van dat kapitalisme in vraag te stellen en te bestrijden.

Veel te dikwijls gedroeg links zich als een woordvoerder van een gepriviligieerde elitaire minderheid, in plaats van de verdediger te zijn van de belangen van de meerderheid van de burgers, werkenden en sociaal zwakken.

Als wij enkel maar gezien worden als beschermers van de status quo, hoe kunnen we dan verlangen dat de mensen zich naar ons richten, wanneer zij dagelijks ondervinden dat de status quo voor hen heeft gefaald. We moeten integendeel de kracht worden van de echte verandering en breken met de mislukte elitaire politiek en het mislukte economische beleid van het verleden.

Als we dat doen, dan kunnen we er goede moed op hebben dat onze principes van solidariteit, internationalisme, groen socialisme de kern zullen worden van een nieuw sociaal Europa voor de 21ste eeuw. Het is voor ons van levensbelang dat de woorden waarin we onze boodschap brengen nooit kunnen worden gebruikt om vluchtelingen of buitenlandse werknemers als zondebok voor de problemen aan te wijzen. Wanneer we het over vluchtelingen hebben, dan moeten we over hen spreken als mensen, niet over hen als nummers, of als een last voor onze samenleving. In de plaats daarvan moeten we het hebben over kinderen, moeders, vaders, zonen en dochters, alsof het onze eigen kinderen, moeders, vaders, zonen en dochters zijn. In het aanschijn van de grote migratiegolven, moeten we samenwerken om een eind te maken aan de uitbuiting van buitenlandse werknemers. Op die manier moeten we een einde maken aan hongerlonen en schandalige werkomstandigheden, zodat er ook een einde komt aan het opbod tussen de Europese landen naar steeds ellendiger werkomstandigheden.

We kunnen daarbij ook niet dulden dat de rechtse populisten vluchtelingen en buitenlandse werknemers gebruiken om verdeeldheid en angst te zaaien. Als socialisten respecteren we de beslissing van de Britten om de Europese Unie te verlaten, maar socialistische en progressieve partijen in heel Europa moeten mee zoeken naar de best mogelijke oplossing, zowel voor Groot Brittannië als voor de rest van Europa.

De rechten van alle europese burgers in Groot-Brittanië moeten gegarandeerd worden, voordat de onderhandelingen over de Brexit beginnen. De onderhandelingen moeten op een transparante wijze worden gevoerd, zodat er een oplossing uit de bus kan komen, die voor iedereen in Europa werkbaar is. Om hieraan te werken worden de socialistische progressieve partijen en bewegingen uit heel Europa in februari in Londen uitgenodigd voor een congres van de linkerzijde.

We geloven dat onze beweging de noodzakelijke nieuwe ideeën in zich draagt om de handschoen op te nemen en de rechtse populisten te verslaan. Maar we moeten die ideeën ook kunnen oogsten en energie opbouwen. Daarom is het nodig in onze bewegingen en partijen de nodige ruimte voor nieuwe ideeën te creëren. Daarvoor moeten we een beweging opbouwen die gebaseerd is op een werkelijke democratische cultuur.

Wanneer de mensen hun geloof in de kracht van de politiek om hun leven te verbeteren, verliezen, dan wordt er ruimte geschapen voor uiterst rechts met hun gemakkelijke slogans die gericht zijn op het aanwijzen van zondebokken. Wat wij moeten doen is veel moeilijker dan wat uiterst rechts doet. We moeten het vertrouwen van de mensen, die we verondersteld zijn te vertegenwoordigen, terugwinnen. We moeten duidelijk maken dat we niet alleen hun problemen begrijpen, maar dat we ook een visie hebben over hoe we hun leven kunnen verbeteren.

Met het nieuwe jaar in zicht zijn vele mensen bezorgd over de richting die Europa in 2017 zal inslaan. Het is nu hoog tijd dat we het tij keren. De belangen van de werkende mensen moeten op de eerste plaats komen en we zullen moeten strijden voor onze waarden van sociale rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkheid en internationalisme. Als we dat tesamen doen, en breken met de mislukte politiek van het verleden, kunnen we met vertrouwen de strijd met populistisch rechts aangaan.

 

*Sommige delen van de oorspronkelijke tekst werden vrij vertaald om ze bevattelijker te maken voor Vlaamse lezers

http://www.prruk.org/jeremy-corbyns-manifesto-for-turning-the-tide-against-the-populist-far-right/

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven