Share

 

 1. ROOD! werd in 2011 opgericht als politieke ledenbeweging die krachten groepeerde die enerzijds afkomstig waren van Spa-Rood die als linkervleugel van de sp.a optrad tussen 2005 en 2011 en anderzijds werd vervoegd door leden van Socialisme21, SAP en LSP.
 2. De beweging ROOD! had zowel tot doel de linkerzijde inhoudelijk te herbewapenen als bij te dragen tot een links frontvorming bij de lokale verkiezingen in Antwerpen. Een brede roodgroene samenwerking was zowel nodig als mogelijk gezien sp.a en CDV samen een kartellijst hadden gevormd. Maar PVDA en Groen wensten niet met elkaar samen te werken en waren enkel bereid tot een marginale samenwerking met ROOD!
 3. In Antwerpen werd een gemeenschappelijk lijst met de PVDA door deze laatste geweigerd en boden zij als wisseloplossing een aantal plaatsen aan op een PVDA+ lijst. Dit werd door de leiding van ROOD! geweigerd en hierop werden lijsten ingediend in Antwerpen, Gent, Niel, Keerbergen Oostende en Oostkamp (Brugge). Deze lijsten behaalden altijd meer dan 1%, wat meer is dan de traditionele uiterst-linkse scores maar anderzijds nog steeds onvoldoende om op deze ingeslagen weg verder te gaan.
 4. In 2013-2014 trokken LSP, SAP en S21 zich terug op hun eigen werking waarvan de schaal tot dusver zeer beperkt bleef. In Wallonië aanvaardde de PVDA onder druk van Daniel Piron en het ABVV van Charleroi een opening onder vorm van een kartel PTB-GO (Gauche d’Ouverture) maar kort na de verkiezingen heeft de PVDA-leiding de samenwerking met SAP-LCR eenzijdig afgebroken. Dit bewijst dat de PVDA inzake eenheid niet enkel een instrumentele opvatting heeft maar bovenal een middel ziet om eventuele partners op te slokken en/of te marginaliseren. Het hegemonisme dat deze partij kenmerkt in haar relatie tot andere politieke stromingen is met andere woorden nog steeds aanwezig.
 5. In het voorjaar 2013 werd een manifest “Links moet ook durven” uitgewerkt dat de ideologische oriëntatie van ROOD! als écht socialistisch deed evolueren naar ecosocialistisch en radicaal-democratisch. Eind 2013 werd een consultatie ingezet onder de leden om te bepalen wat we zouden doen met de ‘moeder van alle verkiezingen’ van mei 2014. Een meerderheid van de leden sprak zich uit voor een politieke campagne zonder deelname aan verkiezingen. In de aanloop naar de verkiezingen namen wij samen met bondgenoten het initiatief van een eenheidsoproep “Laat ons ook durven”  waarbij meer dan 600 activisten, intellectuelen, syndicalisten en kandidaten van de lijsten van Groen, sp.a en PVDA zich gezamenlijk uitspraken voor 6 basiseisen 1). Stuur de rekening van de crisis terug naar afzender! 2). Fiscale rechtvaardigheid versterkt de democratie! 3). Een andere economie is mogelijk: duurzaam en sociaal! 4). Armoede is onaanvaardbaar! 5). We werken om te leven en niet omgekeerd! Wij willen een overheid die aan de kant van de mensen staat, niet aan die van de bankiers en speculanten!
 6. In 2014 en 2015 namen wij deel aan het sociaal verzet rond een politieke lijn die de nadruk legde op het consequent afwijzen van de besparingsmaatregelen en een sociaal verzet dat de regering moet kunnen doen vallen. In het najaar 2014 was er een toenadering met Mouvement de Gauche (voornamelijk actief in Henegouwen), Verts et à Gauche (Vega), voornamelijk actief in Luik en Brussel. Een poging werd ondernomen ook Socialisme21 te betrekken bij een rood-groene alliantie die zich over heel het land zou strekken. S21 hield echter de boot af en de samenwerking tussen Mouvement de Gauche en Vega liep ook spaak. Hierop namen wij de beslissing energie en middelen niet verder te verkwisten aan geforceerde samenwerkingsverbanden.
 7. In het najaar 2015 stak Rood! haar schouders onder de promotie van het boek ‘Helemaal anders’ van Stephen Bouquin. Meer dan 10 gespreksavonden werden ingericht in Brussel en Vlaanderen waarbij meer dan 350 personen aan hebben deelgenomen. Van de eerste editie werden in totaal 850 boeken verkocht.
 8. Na enige tijd niet actief geweest te zijn koos Erik De Bruyn ervoor om terug aan te sluiten bij de sp.a. Enerzijds nam de sp.a onder leiding van John Crombez afstand van de ‘Derde weg’ die aan de basis lag van Spa-Rood maar anderzijds heeft de sp.a tot dusver nog niet gekozen voor een consequent socialistisch verhaal met emblematische eisen zoals een openbare bank, een vermogensbelasting en collectieve arbeidsduurvermindering. De kritiek op besparingsagenda gaat ook niet verder dat het aanklagen van het oneerlijk karakter ervan. We hebben geen behoefte aan ‘eerlijke besparingen’ maar wél aan een sterk investeringsbeleid. De keuze om terug aan te sluiten bij sp.a kan bijgevolg enkel een individuele keuze zijn die de beweging ROOD! niet kan engageren.
 9. Sinds 2015 hebben de meeste leden zich ingezet in hun vakbond of en/of diverse strijdcomités. ROOD! had zich intussen tot doel gesteld een opiniestroming gestalte te geven die 1). zowel de besparingen afkeurt als de autoritaire tendenzen bestrijdt, 2). op korte termijn ijvert voor een trendbreuk gebaseerd op sociaal-ecologische investeringen, fiscale rechtvaardigheid en een herstel van de democratie; en 3). duidelijk blijft stellen dat er een systeemwissel nnodig is gebaseerd op een emancipatorisch ecosocialistisch alternatief.
 10. Net omdat deze doelstellingen veel meer mensen betrekt én aanbelangt dan de eigen ledenbeweging kan gezegd worden dat ROOD! eerder een obstakel dan wel een middel is om deze doelstellingen na te streven.
 11. Een beweging of organisatie is een middel en geen doel op zich. Omdat wijzelf geen obstakel mogen worden in de taken die wij ons hebben aangemeten stelt de stuurgroep voor ROOD! te ontbinden en onze politieke actie verder te zetten onder de vorm van een rood-groene informatieve webstek met een pluralistische redactieraad. Aldus zullen wij via publicatie van artikels ideeën verspreiden en discussies voeden in de schoot van de brede linkerzijde en het progressieve kamp. Wij stellen als voorlopige werktitel www.roodlinks.be voor zullen trachten partners en individuen te betrekken in dit project om te komen tot een verruimde redactieraad.

Unaniem goedgekeurd op de stuurgroep van 23 oktober 2016

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven