Share

We publiceren hierbij de eerste bijdrage in de roodlinkse syndicale chronijken. We publiceren graag gastbijdragen en willen aan de hand van deze rubriek het debat binnen de syndicale beweging stimuleren. De vakbeweging vormt immers een onvervangbare sleutel in de strijd voor de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van de werkende bevolking.

De zomer is voorbij en dan dient de syndicale actualiteit zich terug aan. De jubelberichten van de regering over de opleving van onze economie en over de creatie van jobs zijn alvast van antwoord gediend door de aankondiging van Caterpillar en van Axa om duizenden jobs te schrappen. Het beleid van cadeaus aan de grote ondernemingen en aan de rijken levert ons geen welvaart op. Die gaat naar enkel naar de aandeelhouders.

Toch gaat de regering koppig verder de ingeslagen weg in: langer werken, minder pensioen, meer flexibiliteit, minder belastingen voor de grote bedrijven, besparingen in de sociale zekerheid, enz … De strijd tegen dit beleid moet verder worden gezet!

De regering heeft ook niet stil gezeten tijdens de zomer. Aan het begin van de zomer werden nog een aantal pensioenhervormingen in alle stilte door het parlement gesluisd. Daarna kwam minister Peeters met zijn voorstel voor ‘werkbaar werk’. En de regering bereidt nog een aantal dossiers voor.

Aan het begin van de zomer stemde het parlement nog in met drie pensioenhervormingen. Een eerste maatregel verhoogde de minimumpensioenen maar enkel voor diegenen met een volledige loopbaan. Dit zorgt natuurlijk voor een breuk in de solidariteit. De mensen die door allerlei omstandigheden geen volledige loopbaan hebben kunnen verrichten, worden nu nog meer benadeeld. En dit zijn vaak de vrouwen.

Een tweede maatregel schakelt de minimumpensioenen voor werknemers en zelfstandigen gelijk. Het bedrag van de minimumpensioenen werd gelijkgeschakeld maar de financiering werd niet gelijk gemaakt. Zelfstandigen betalen immers minder sociale bijdragen. De sociale bijdragen van zelfstandigen zijn degressief (hoe meer je verdient, hoe minder je bijdraagt), terwijl die van werknemers progressief zijn en de sociale bijdragen van zelfstandigen zijn geplafonneerd (op het inkomen boven €81.902,81 worden geen sociale bijdragen meer betaald). De gelijkschakeling werd betaald vanuit de algemene middelen. Het zijn dus de werknemers die dat betalen.

Een derde maatregel telt de militaire dienst mee voor de berekening van de pensioenloopbaan. Dit geldt wel enkel voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 juli 2017.

In de Nationale Pensioenconferentie wordt momenteel verder gepraat over de zware beroepen. Er is een akkoord tussen de sociale partners over vier categorieën van zwaar werk die vroeger zouden kunnen uitstappen. Maar de werkgevers lijken toch eerder te willen praten over individuele gevallen. Bovendien wil de regering alles laten afhangen van de beschikbare budgettaire ruimte.

Minister Kris Peeters legde onlangs zijn voorstel voor ‘werkbaar en wendbaar werk’ op tafel. Eigenlijk gaat het om een voorstel om het werk ‘onwerkbaar en onwendbaar’ te maken. De lijst van voorstellen laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Zo zal de dagelijkse arbeidsduur wordt uitgebreid naar 9h per dag of naar 45h per week. In sommige gevallen zal die zelfs kunnen uitgebreid worden naar 11h per dag of naar 50h per week. Op jaarbasis zal je gemiddeld nog 38h per week blijven werken maar dat is geen geruststemming. We zullen meer overuren kunnen presteren en we zullen die zelfs kunnen opsparen om vroeger op pensioen te kunnen gaan. Hoera! Nachtwerk wordt mogelijk vanaf 20h. Een werkgeversgroepering zal werknemers kunnen delen. En de mogelijkheid van uitzendarbeid met een contract van bepaalde duur wordt voorzien. Allemaal om het werk werkbaar te maken dus. Of niet!

Gelukkig horen we de laatste tijd binnen het ABVV geluiden die er op wijzen dat er terug aan arbeidsduurvermindering wordt gedacht. Dat is een idee dat zeker ondersteund dient te worden. Temeer omdat er heel wat wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van dergelijke ideeën. Praat erover! Pleit ervoor!

De regering is ook nog bezig met een hervorming van de wet van 1996, de zogenaamde loonnorm. In het voorstel van de regering zou de loonnorm nu helemaal afdwingbaar en strikt controleerbaar worden. Bovendien zouden de sancties strenger worden. De regering voorziet een loonnorm waarbij de indexering en de baremieke verhogingen nog worden gegarandeerd (daar kunnen ze niet onderuit). De rest van de eventuele beschikbare marge zou echter eerst worden opgebruikt om de zogenaamde historische loonkloof met onze buurlanden te compenseren en om eventuele toekomstige loonverschillen met onze buurlanden te compenseren. Enkel als er dan nog iets over blijft, kunnen de lonen omhoog. Bovendien zou er geen rekening worden gehouden met de toekomstige loonsubsidies aan de bedrijven en zou er enkel worden gekeken naar de handicap met de buurlanden, eventuele voordelen zouden niet worden meegerekend. Met andere woorden, de loonnorm wordt dan helemaal een instrument van permanente loonmatiging.

De regering kondigt ook een moeilijk begrotingsoverleg aan. Zij wil de vennootschapsbelasting verlagen en dreigt met besparingen in de sociale zekerheid. Het lijkt dan vooral te gaan over een aanval op de gelijkgestelde periodes in de berekening van de pensioenen en over een aanval op de langdurig zieken.

We moeten de strijd verder zetten! Een eerste afspraak is de actie van 29 september ek.

De houding van het ACV is wel nog altijd niet duidelijk. Willen zij mee staken? Wat ook de vraag oproept: wat doet het ABVV als het ACV niet meestaakt? En wat na 29/9? En wat gaan we eisen? Praat erover! Pleit ervoor!

Mo De Ridder

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven