Share

We publiceren hierbij het standpunt van de nationale stuurgroep van ROOD ! met betrekking tot de "2de trefdag van het ecosocialisme" die kortelings doorgaat te Brussel. Deze trefdag was oorspronkelijk in de steigers gezet in het najaar 2014 door een samenwerkingsverband van ROOD!, Vega, Socialisme21 en Mouvement de Gauche. Deze trefdag kon het vervolg worden van een eerste editie die er op initaitief van de Parti de Gauche was gekomen. Begin januari rees er een meningsverschil met vertegenwoordigers van VEGA en S21. Gezien de onmogelijkheid om tot enig compromis te komen heeft ROOD! zich teruggetrokken uit de initiatiefcomité. Mouvement de Gauche heeft dit evenzeer gedaan en wel om gelijkaardige redenen. Omdat sommigen zich afvragen waarom ROOD! geen co-organisator is van het evenement publiceren wij hierbij de motie van de stuurgroep. Uiteraard hopen wij dat er achteraf opnieuw constructief kan samengewerkt worden, in het kader van een breed samenwerkingsverband waarbij geen exclusieven gelden.

« De nationale stuurgroep van ROOD! is van mening dat een gemeenschappelijk ecosocialistisch treffen kan bijdragen tot de vorming van een gebundelde politieke stroming van het ecosocialisme. Om deze doesltelling te bereiekn is het aangewezen een soort gemeenschappelijke algemene vergadering in te richten, met stapsgewijze aanpak over alles wat een politiek stroming in staat stelt als dusdanig op te treden.  Dit beperkt misschien de actieradius van de bijeenkomst maar de optie is dan ook doelmatig samen te handelen…  Indien deze eerste optie te hoog gegrepen is en men een trefdag wenst in te richten met een ideologisch karakter, en dus zonder discussie over programma, taktiek, taken, en dan wensen wij een OPEN trefdag.

Deze tweede optie impliceert dat we breed samenwerken, met componenten of individuen waarmee we ook tactische en strategische meningsverschillen kunnen hebben. In dat geval moet het mogelijk zijn het organisatorisch kader en de agenda van de trefdag samen met anderen te bepalen, op basis van 'een uitnodiging tot discussie'. Concreet opent dit de trefdag voor al wie zich ecosocialist noemt of hierover wil debatteren en dat kunnen ook personen zijn die actief zijn bij Groen, SP.a, PVDA, LCR-SAP, LSP-PSL of andere bewegingen.

Een klaargestoomde agenda van een trefdag ingericht door Vega-MG-S21-Rood! waarbij de ideologische discussie wordt gecombineerd met een organisatorische afgrendeling lijkt ons niet aangewezen. Het leidt tot zelf-isolement en zet aan tot destructieve kritiek die zowel het initiatief als de deelnemende bewegingen zullen treffen.

De stuurgroep spreekt zich unaniem uit voor een open trefdag die de vier organisaties overstijgt, al kan dat impliceren dat de bijeenkomst wordt verplaatst naar het najaar.

18 januari 2015

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven