Share

In Zuid-Afrika werd in 2011 de campagne ‘one million climate jobs’ gelanceerd; een alliantie tussen de vakbeweging, sociale bewegingen en NGO’s van de civiele maatschappij. De expertise voor deze campagne werd geleverd door een panel wetenschappers met de steun van de Rosa Luxemburg Stichting; een progressieve onderzoeksinstelling verbonden met Die Linke in Duitsland. De doelstelling van deze campagne bestaat erin een beleidsprogramma uit te werken gericht op het verminderen van de uitstoot van CO2 en in eenzelfde beweging de massawerkloosheid aan te pakken. Op 7 juni gaat er een conferentie over de Jobs4Climate campagne van de klimaatcoalitie die zich sterk laat inspireren door het Zuid-Afrikaans voorbeeld.

Deze federale campagne wordt gesteund door tal van organisaties, gaande van 11.11.11, Oxfam, de milieubeweging maar ook de vakbeweging. Jobs4climate beperkt haar raming van potentiële tewerkstelling tot de ecologische renovatie van het bestaande huizenpark.

Indien we een globale aanpak nastreven, zoals in Zuid-Afrika, dan bestaan er nog vele andere mogelijkheden. Daarom hebben we de Zuid-Afrikaanse doelstellingen op België geprojecteerd. Toegepast op ons land zouden we binnen afzienbare tijd makkelijk de 200.000 banen bereiken. Te ambitieus? Maar wat indien het zowel noodzakelijk als haalbaar is?

  1. Productie van elektriciteit via biomassa, wind en zonne-energie. Met een doelstelling van 50% van de elektriciteit via hernieuwbare energiebronnen tegen 2024 zou de CO2-emissies met 10 à 15% moeten verminderen terwijl de productie van hernieuwbare energie tot 10.000 arbeidsplaatsen zou kunnen opleveren. De productie van energie draagt voor 35% bij tot de CO2 uitstoot en het is van strategisch belang om op dit terrein snel vooruitgang te boeken.
  2. Vermindering van energieverbruik via energie-efficiëntie in de nijverheid. Een overheidsagentschap ter ondersteuning van energiebesparing en dito efficiëntie zou al snel 2500 banen kunnen tellen.
  3. Vermindering van energieverbruik in woningen en gebouwen via energie-efficiënte renovatie. Het energieverbruik van Belgische woningen ligt 72% hoger dan het Europees gemiddelde! De oorzaak is eenvoudig, het huizenpark is oud (78% van de woningen is ouder dan 30 jaar) en de isolatie-normen worden zelden gerespecteerd. Bovendien zijn heel wat volksmensen eigenaar van hun woning en met karige inkomens niet in staat om kostelijke renovatiewerken te betalen. Niet toevallig gaat 1 gezin op 7 gebukt onder energiearmoede. Volgens de klimaatcoalitie zouden er makkelijk 60.000 banen kunnen bijkomen om deze sociale en ecologische renovatiewerken te voorzien. Enkel inzake sociale woningen zouden en de komende jaren 10.000 nieuwe woningen per jaar moeten bijkomen wat omzeggens 40.000 voltijdse betrekkingen voortbrengt. Globaal is er dus behoefte aan 100.000 banen voor een duurzame huisvesting.
  4. Uitbreiding van openbaar vervoer. Reductie van fossiele brandstoffen en uitbreiding van aantal gebruikers van openbaar vervoer met 10% zou 15.000 banen bij de Lijn, TEC en NMBS scheppen en de CO2 uitstoot op betekenisvolle wijze verminderen. Het wegvervoer vertegenwoordigt immers 30% van de totale CO2 emissies (cijfers Eurostat).
  5. Productie van voeding via kleinschalige agro-ecologie in plaats van intensieve geïndustrialiseerde (vlees)voeding. Creatie van 20.000 arbeidsplaatsen in eco-landbouw.
  6. Bescherming van grondwater, bodem en biodiversiteit. Het onderhoud en de sanering van bodem van voormalige industriegronden kan 15.000 banen scheppen.
  7. Op naar nul-afval! Indien het principe van zero-afval wordt nagestreefd betekent dit dat er een heuse recyclage industrie moet uitgebouwd worden. Liefst met een laag energieverbruik en beperkte ecologische voetafdruk. Dat begint met het becijferen van deze voetafdruk waardoor de kosten ervan niet meer kunnen afgewenteld worden op toekomstige generaties. Producten waarvan de korte levensloop wordt geprogrammeerd efficiënte functionering houdt op na 2 jaar) zullen duurder worden. Tewerkstelling: 20.000.
  8. Opleiding en herscholing. Ook het onderwijs, vorming en opleidingsbeleid moet afgestemd worden op scholing van arbeidskrachten in de nodige klimaatjobs. Zonder deze bijdrage zal er niets tastbaar gedaan worden. Behoefte aan onderwijzend en educatief personeel: 20.000 banen.

Is dat allemaal wel te betalen? En indien wel, wie gaat het betalen? Met wat gezond verstand is het antwoord snel gevonden. Waarom zou er geen grootschalige fundraising ingericht worden? Of waarom niet het project New-B koppelen aan klimaatjobs? En échte volkslening als het ware! Er liggen in ons land 650 miljard euro’s te slapen op spaarboekjes. Reken even uit: 200.000 banen kosten omzeggens 8 miljard euro per jaar (200.000 maal een gemiddelde van 40.000 euro brutoloonkost per baan op jaarbasis). Om de nodige 8 miljard euro te verzamelen is het voldoende om jaarlijks 1,1% af te romen van de 650 miljard euro die onproductief liggen te slapen. En misschien is dergelijke eco-belasting zelfs overbodig. Stel dat elke vrijwillige bijdrage tot de volkslening ten voordele van de klimaatjobs een fiscale vrijstelling oplevert waarbij men de geleende geldsom kan terugkrijgen na 5 of 10 jaar mits een redelijk laag maar verzekerd rendement; men zou wel eens verwonderd kunnen opkijken…

Kortom, klimaatjobs bieden een sociale toekomst voor een heleboel mensen die vandaag tevergeefs op zoek zijn naar degelijke tewerkstelling. Klimaatjobs openen niet enkel de horizon voor individuen maar ook voor de samenleving. Eindelijk een écht win-win scenario!

Pieter-Jan Verhoyen (voorzitter Jong Groen Brugge, in eigen naam)

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven