Share

Na een eerste vergadering op initiatief van de Parti de Gauche op 19 januari vergaderde het Europees Eco-Socialistisch Netwerk (E2SN) opnieuw begin maart te Brussel. Het E2N is een open en inclusief netwerk et bestaande Europese politieke partijen niet wil vervangen. Het E2N biedt een discussie-kader om voorstellen uit te werken en samen acties te ondernemen van al wie van oordeel is dat de systeemcrisis, de sociale en ecologische achteruitgang zo snel mogelijk een eco-socialistisch alternatief vereisen Het netwerk verenigt krachten die actief zijn binnen de Europese Groenen en regionalisten, de European Left - Parti de la Gauche Européenne, de antikapitalistische linkerzijde of die ook gewoon deel uitmaken van sociale bewegingen. In Brussel namen er 19 partijen uit 14 verschillende landen deel aan de vergadering.

De voormiddag werd gewijd aan de discussies over TAFTA en de uitwerking van gemeenschappelijke acties in heel Europa. Op 17 mei zullen er in heel Europa acties plaatsvinden, op initiatief van Blockupy – Frankfurt (http://blockupy.org/). De deelnemers vonden het belangrijk dat we met het netwerk ook een actie op touw zetten die symbool staat voor het Europa dat we verwerpen. De overheersing van de kernenergie en petroleummultinationals op onze energievoorziening is dramatisch. Diezelfde energiemultinationals willen ook schaliegas ontginnen, zonder rekening te houden met lokale bevolking. Daarom voeren onze vrienden van Britse Greenleft en de Polen acties tegen Shell en Total.

We willen met het E2SN een Europese actie op touw zetten, tegen de energiemultinationals, tegen de energiearmoede en om een recht op groene energie voor allen te eisen. Miljoenen mensen zitten tegenwoordig permanent of tijdelijk zonder stroom, zonder verwarming. Iedereen heeft recht op stroom, zoals lichtvoorziening en verwarming. Vanaf de consumptie voor een gezin een redelijk volume overschrijdt kan de prijs toenemen. Iedereen moet ook toegang krijgen tot energie die niet voortkomt uit fossiele brandstoffen of kernenergie. Anders gezegd: groene stroom is een recht en zou de norm moeten worden. De afdwingen van een recht op (groene) energie vergt het ontnemen van de almacht waarover energiemultinationals over beschikken. Deze multinationals ‘rentenieren’ dankzij hun sleutelpositie een verrijken zich op ongeoorloofde wijze, op de rug van de bevolking, net omdat er relatieve schaarste is en de prijzen in de hoogte kunnen geduwd worden. Het wordt tijd dat we opnieuw een energie in openbare handen eisen zo niet zal de ecologische transitie steeds uitgesteld worden.

Het netwerk heeft een beginselverklaring aangenomen. Dit is een referentiedocument dat toelaat discussies te organiseren over gemeenschappelijke eisen. Reeds in Brussel was het duidelijk, op basis van de tussenkomsten van de vrienden en kameraden van Catalonië, Tsjechië, Polen of Groot-Brittannië dat er behoefte bestaat om tenn gronde uit een discussie te voeren over concept zoals ‘civiele (democratische) revolutie’, de ‘décroissance’ of nulgroei en het belang concrete alternatieven naar voor te schuiven met betrekking tot de emissiehandel of de perspectieven van de Klimaatwereldtop van 2015 in Parijs.

In de namiddag vond een hoorzitting plaats in het Europees Parlement, recht onder de neus van deze instellingen die alle ruimte geven aan multinationals en hun lobby’s. Michael Löwy, de welbekende Frans-Braziliaans socioloog en Eco-Socialistisch militant van het eerste gaf een lezing over de strijd tegen multinationals gevoerd door werkers, boeren en inheemse groepen in Latijns-Amerika. Mevrouw Deborah Salgado, vice-vertegenwoordiger van de vertegenwoordiging van Ecuador bij de EU en René Fernandez, Ambassadeur van de Plurinationale Republiek van Bolivië hebben het belang van een planetaire strijd voor het 'goede leven', die zich enkel maar kan ontplooien indien het ecosysteem waarvan wij afhankelijk zijn wordt gekoesterd rekening houdende met de komende generaties.

De juriste Isabel Van Hiel van de Universiteit Gent toonde aan dat er steeds een juridische asymmetrie bestaat waarbij multinationals zaken voor de rechtbanken kunnen afdwingen terwijl dit voor de overheid, voor burgers, werkers of vakbonden veel moeilijker is. Bijgevolg kunnen we enkel rekenen op onze mobilisatiekracht, op de stakingen, bezettingen en ongehoorzaamheid om een democratische ecologische en sociale soevereiniteit te realiseren. Jean-François Tamellini, federaal secretaris van het ABVV verdedigde de stelling dat enkel gemeenschappelijke actie, over de grenzen heen, van zowel de civiele beweging (burgercomité’s, Occupy, Indignados) als van de arbeidersbeweging de destructieve handelingen van multinationals kan stuiten. In het zuiden vernielen zij de leefomgeving of de lokale economie op zodanige wijze dat men enkel nog kan uitwijken of andere oorden opzoeken. In het noordelijk halfrond oefenen ze een ziekelijke chantage uit die alle sociale rechten onderuit dreigt te halen.

Het in onaanvaardbaar dat de sociaaldemocratie de sociale verworvenheden uitverkoopt, een scheefgetrokken fiscaliteit aanvaardt, tewerkstelling opoffert om het patronaat cadeaus te doen die enkel de aandeelhouders ten goede komen. In zijn besluit heeft Jean Luc Mélenchon het eco-socialisme verdedigd als nieuw paradigma voor een vooruitstrevende politieke actie. Hij heeft heel de linkerzijde uitgenodigd kennis te nemen van wat er in latijns-Amerika gebeurt, zonder idealisme maar zonder paternalisme. Hij heeft het cruciale belang onderstreept van de ‘groene regel’ die het natuurlijk ecosysteem als sokkel van het algemeen menselijk belang aanziet, en volgens dewelke men nooit meer van de natuur afneemt dan hetgeen natuurlijk heropgebouwd worden. Het is deze ‘groene regel’ die de economie en alle menselijke activiteiten moet onderbouwen opdat we redelijkerwijs de productie kunnen plannen en de impact ervan op het milieu kunnen inschatten.

De volgende werkvergadering van het Europees Eco-Socialistisch netwerk zal doorgaan op 28 en 29 juni te Londen. Tegen dan zal de campagne voor de Europese verkiezingen een nieuwe instrument gevonden hebben om politieke actie uit te bouwen op de schaal van het hele continent.

lees hier de voorlopige beginselverklaring

 

Namen deel aan vergadering: ROOD ! (België), VEGA (Belgique), Mouvement de Gauche (Belgique), Parti de Gauche – Monde Juste (Wit Rusland), Iniciativa per Catalunya – Verds (Catalogne – Espagne), Partido Ecosocialista de Murcia / Izquierda Unida (Spanje), LI-AS (Spanje),Los Verdes (Spanje),Ensemble (Frankrijk), Parti de Gauche (Frankrijk), Left Unity (United Kingdom), Alliance for Green Socialism (United Kingdom), Green Left / Green Party (United Kingdom), Left Unity, (United Kingdom), Syriza (Griekenland), Collectif Nemnövekedés, « Décroissance » (Hongarije), Párbeszéd Magyarországért, « Dialoog » (Hongarije), Kanselarij voor sociale rechtvaardigheid (Polen), Zieloni – De Groenen (Polen), Vänsterpartiet (Zweden), Ensemble A Gauche (Zwitserland), KSCM (Tsjechië), Socialismo-Ecologia-Libertà (Italië).

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven