Share

alt

Het bestuursakkoord schept duidelijkheid over wat Antwerpen te wachten staat: een rechts beleid dat niet enkel ‘koud’, ‘kil’ of ‘hardvochtig’ is, maar vooral doofstom zal blijven ten opzichte van de noden van de bevolking. Enkel duidelijke oppositie zal de kiezers van Bart De Wever doen indien dat ze voor de verkeerde verandering hebben gekozen.

Respect?

Op de voorpagina van de bestuursnota pronkt een “Respect voor A” maar bij het lezen beseft men al snel wat er echt bedoeld wordt. Het is namelijk een akkoord dat alle respect betuigt aan de vastgoedmakelaars, leurders met evenementen, gokkende casinospelers en  villabewoners van her en der, die in 't stad komen shoppen en tegelijkertijd een middelvinger uitsteken naar het gewone volk.

Karikatuur?

Het klinkt misschien karikaturaal maar toch is het zo: parkeermogelijkheden in het centrum worden groter, openbaar vervoer blijft bij wat het is (namelijk te weinig vervoerscapaciteit), het gelijkvloers van het stadhuis wordt een winkelgalerij, op de Grote Markt en de gedempte zuiderdokken zullen de evenementen elkaar in hels tempo opvolgen. De stad krijgt een casino waar ‘banksters’ hun bonussen kunnen vergokken. Er komt een échte camping (voor de daklozen?) en een nieuwe gevangenis (op de terreinen van Opel?).

Sociale huisvesting?

Het Bam-tracé komt er maar… er wordt ‘onderzocht waar er overkapping mogelijk is’. Wat met huisvesting? De stadsontwikkeling in het centrum zal focussen op groene lofts, terwijl het aanbod aan sociale huisvesting bevroren wordt. Concreet zullen de wachtlijsten verdubbelen tegen 2018. De huisjesmelkers gaan gouden tijden tegemoet! Het akkoord verklaart dat er in feite niets gedaan hoeft te worden. Reden: Antwerpen zit reeds boven het Vlaams streefdoel van 10%. Het is waar dat Antwerpen momenteel ongeveer 11% sociale woningen haalt, hetgeen dus licht uitstijgt boven dat Vlaamse streefdoel. Maar... dat Vlaamse streefdoel zelf verzinkt in het niets vergeleken met de buurlanden. In Nederland zijn er 35% sociale woningen en in Frankrijk 17%. Doelstelling van de rechtse coalitie is om op termijn van 10% naar 7% te zakken, in de richting van het huidige Vlaams gemiddelde (dat dus het eigen streefdoel niet eens benadert!). Als de rechtse coalitie dit waarmaakt, dan zal daardoor het Vlaams gemiddelde aan sociale woningen nog verder achteruit gaan en zich daarmee nog verder verwijderen van het streefdoel. Hetgeen de werkelijke doelstelling van DeWever-Van Peel-Turtelboom duidelijk maakt: weg met de armen, het gepeupel en de rest van de 'onderklasse'!

Stad der scholen?

Onderwijs? De stad zal huur- of koop-stelsels aanwenden om snel bij te bouwen én te renoveren, wat ook betekent dat steeds meer scholengebouwen in privéhanden beheerd zullen worden. De stad zal bij de hogere overheden aandringen op het financieren van nieuwe gebouwen door alle onderwijsnetten, maar... indien de hogere overheden verstek geven (wat zeer waarschijnlijk is), zal de stad zelf “pre-financieren”. De stadskas zal dus mee opdraaien voor de uitbouw van het vrij (vooral katholiek) onderwijs… 

Nederlands?

Zolang het aanbod van kinderopvang niet voldoende is (geen doelstelling) zullen de beschikbare plaatsen niet op basis van de sociale situatie van de aanvragers, maar enkel aan het Nederlands beheersende werkenden aangeboden worden. U raadt reeds over wie het gaat! Actieve taalkennis van het Nederlands wordt trouwens een standaardcriterium in sociale materies: leefloon, kinderopvang, OCMW-steun allerhande, sociale huisvesting.,… Gedaan met gekleurd en veeltalig Antwerpen! Het ‘eigen volk eerst’ principe krijgt via taalkennis een begin van toepassing. Geen wonder dat het Vlaams Belang op het bestuursakkoord reageerde met “we geven dit het voordeel van de twijfel’. Natuurlijk is het aanleren van Nederlands positief maar als er bij de taalcursussen een structureel tekort aan plaatsen is en je maakt van taalbeheersing een voorafgaandelijke voorwaarde, dan ben je goed op weg om van taal in feite een etnisch selectiecriterium te maken.

Dienstverlening?

Niet onbelangrijk in de hele waslijst van doelstellingen is de aankondiging dat stadsambtenaren die op pensioen gaan niet systematisch zullen vervangen worden. Op een ogenblik dat de bevolking toeneemt en dat daardoor de dienstverlening zou moeten verbeteren, kan dit tellen. De overblijvers zullen lachen en de stadsbewoners eveneens. Misschien zou enige duidelijkheid niet misplaatst zijn… Wordt er 1 op 2 vervangen, 2 op 3 of 4 op 5?  Een goede vraag om te stellen vanop de oppositiebanken, zouden we zeggen.

Stadsschuld?

Een laatste kwestie werd tot dusver door weinige commentatoren of partijen aangekaart met name de verklaring dat de ‘historische stadsschuld tegen einde van deze legislatuur zal weggewerkt zijn’. De vraag hoe dit precies gaat gebeuren, kan snel gesteld worden: gaat De Wever het vastgoedpatrimonium van de stad voor een appel en een ei verkopen aan bevriende beleggers? Of wil hij op alle vlakken een ‘ontvettingspolitiek’ voeren die gelden vrijmaakt om de historische schuld op enkele jaren terug te betalen… Meer algfemeen: is dit wel een realistische doelstelling? De uittredende schepen voor Financiën – alom geroemd om zijn bekwaamheden, overgestapt van OpenVLD naar N-VA, maar nu blijkbaar te licht bevonden om terug te keren naar het college – rekende er eerder mee dat het nog zou duren tot... 2024!

Haven?

De linkerzijde en progressieve partijen doen er goed aan ook niet te vergeten dat deze stadsschuld vooral werd opgebouwd om de havenlobby van dienst te zijn. De haven van Antwerpen verdient goed dankzij de nieuwe infrastructuur betaald met gemeenschapsgeld. Maar de haven betaald deze schuld niet terug en wentelt de last af op de gemeenschap. Van billijkheid gesproken...

Duidelijke oppositie!

De linkerzijde mag zich niet laten verdelen tussen voorstanders van harde of zachte oppositie. Er zal niet enkel waakzaamheid nodig zijn maar ook duidelijkheid. De bevolking moet geïnformeerd worden over dit akkoord en hiervoor zijn de massa-media niet geschikt noch betrouwbaar. De bevolking zal immers aan den lijve de gevolgen van dit bestuur ervaren. De linkerzijde dient ook te beseffen dat De Wever hierop voorbereid is. Hij zal elke tegenstand in het kamp van de onwilligen (werkonwilligen, taalonwilligen,…), van de moslimvrienden en/of van de 'linkse kerk' plaatsen. De cultuurstrijd met hem aanbinden (meestal met een aanmatigende toontje dat vele intellectuele bobo’s eigen is) kan best vermeden worden. Dit maakt De Wever enkel ‘volkser’ terwijl hij dat nét niet is! De 'nieuwe stedelijkheid' à la Patrick Janssens kan overigens geen basis van verzet vormen. Het biedt immers geen meerderheidsperspectief. Het laat de zogenaamde ‘bange blanke arbeidersklasse’ over aan de demagogen van rechts en uiterst-rechts. De etnisch-linguïstieke breuklijn biedt De Wever ook de kans om deze bevolkingsgroepen de illusie te verkopen dat ze nog tot de categorie van de winners behoren en samen met 'hun burgemeester' naar beneden mogen stampen. Ondanks het feit dat ook zij het gelag van zijn beleid mee zullen betalen.

Breuklijn

Voor Rood! is het duidelijk dat de breuklijn waarop de campagne-slogan 'Gewoon Volk Eerst!' gebaseerd werd actueler dan ooit gaat worden. De stad behoort niet toe aan de city-marketeers, de projectmakelaars en de vastgoedbeleggers, maar wel aan de inwoners! En het nieuwe stadsbestuur zal gewone mensen nog meer in de kou laten staan. Rood! zal haar krachten inzetten in de uitbouw van een ‘Weerbaar Antwerpen’, van onderuit. Der Kaiser zal verjaagd worden, nog voor hij goed en wel beseft waar hij aan begonnen is!

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven