Share

Beste kameraden,

Jullie zijn ongetwijfeld via de pers op de hoogte van de heibel in Aalst omtrent de “bekeerde” extreemrechtse schepen van Vlaamse Zaken, Karim Van Overmeire. Zoals bijvoorbeeld ook het ABVV- Oost Vlaanderen eerder stelde (zie onder), vrezen wij dat Aalst het labo wordt voor een politiek van  uitsluiting en sociale afbraak volgens N-VA recept die deze partij na 2014 naar heel Vlaanderen wenst door te trekken.

Aalst NVA


BBTK Aalst nam samen met enkele andere organisaties en individuen het voortouw in het verzet hiertegen en richtte de “Noig Verontruste Aalstenaars”op. Onze eerste actie vond plaats op donderdag 25 oktober toen we op een 3tal dagen tijd een 80tal mensen mobiliseerden (waarvan het gros vakbondsmilitanten) aan het Volkshuis terwijl het plaatselijk partijbestuur van SP.a doorging. Wij als “Noig VA” vinden dat de SP.a zich niet moet laten meeslepen in een coalitie-avontuur met de NV-A.

Wij doen dan ook een warme oproep aan de kameraden buiten Aalst om ons in vol vakbondsornaat te komen ondersteunen op onze volgende actie die doorgaat op maandag 5 november om 19u (stipt!) aan het Volkshuis (Houtmarkt) Van daar trekken we in optocht naar het Ontmoetingshuis De Brug (Hertshage) Daar gaat er om 20u een algemene ledenvergadering door van de SP.a waar de knoop moet doorgehakt worden of deze partij met de N-VA in zee gaat. We zullen daar o.a. een open brief uitdelen aan de SP.a-leden. Nadien keren we in groep terug naar het Volkshuis voor een gezellig samenzijn én een warme tas soep.

  • Link naar de reportage over de vorige actie op TV OOST:

http://www.tvoost.be/nl/2012-10-26/protest-tegen-verrechtsing-aalst/#.UJAaVIZpiM9

Kameraadschappelijk,

Johan Dumortier, vakbondssecretaris BBTK

Kris Van Sante, vakbondssecretaris BBTK

Marie-Christine Van Mieghem, voorzitter BBTK Aalst-Dendermonde-Ronse-Oudenaarde

Karel Meganck en Bart Van der Biest: 2 Aalstenaars die lid zijn van het Uitvoerend Comité BBTK BHV


Persbericht ABVV Oost-Vlaanderen van 22 oktober 2012:

Aalst, het labo van het nieuwe rechtse Vlaanderen?
De nieuwe coalitie in Aalst heeft de intentie om een schepen van Vlaamse zaken te installeren. Karim Van Overmeiren, de medeauteur van het ideologische 70-puntenprogramma van het vroegere Vlaams Blok, zou dit nieuwe schepenambt invullen. Met deze voordracht doorbreekt de N-VA via een achterpoortje het cordon tegen extreemrechts.

Met de taakinvulling, onthult deze partij haar ware aard en doel: Aalst wordt het laboratorium voor het uittesten van de extreem Vlaams-nationalistische recepten voor het Vlaanderen van na de verkiezingen in 2014.

Erger nog, als de ultraliberale denkbeelden van de N-VA in beleidsdaden omgezet worden, zal dit voor de economisch zwaksten in de maatschappij, vooral diegenen die ondersteuning behoeven van het OCMW, een regelrechte catastrofe betekenen.

Het versterken van de Vlaamse symboliek in het straatbeeld, met ondermeer het promoten van de Vlaamstalige benaming van handelszaken mag dan onschuldig lijken, het weghalen van Franstalige boeken uit de bibliotheken is dat al veel minder. Het gaat hier om een enge nationalistische visie op cultuur die leidt tot meer onverdraagzaamheid en het stimuleren van culturele kortzichtigheid.

Met als argumentatie het verhogen van de veiligheid in de stad, worden binnenkort wellicht extreme maatregelen aangekondigd.  Wordt Aalst de eerste stad in België met een vreemdelingenpolitie?  Gaan we de richting uit van een nieuw soort apartheid in de behandeling van de burgers in de administratieve dienstverlening van het lokale bestuur?

Ook het sociale beleid komt zwaar onder vuur.  De scherpere controle op de toekenning van het leefloon kan dan op zich een discussie waard zijn, het schrappen van de ondersteunende maatschappelijke hulp aan leefloners, zoals de stookoliepremie, huurwaarborgen en brandverzekeringen zullen de armen en hulpbehoevenden nog meer dan nu in de kou zetten.

Hoe meer details bekend worden van het coalitieakkoord voor Aalst, hoe groter onze bezorgdheid wordt.

Het ABVV Oost-Vlaanderen roept  alle Aalsterse politieke partijen op om de juiste prioriteiten te stellen en de échte problemen aan te pakken. Investeren in onderwijs, kinderopvang, armoedebestrijding, sociale huisvesting, tewerkstelling en een échte maatschappelijke integratie moeten voorrang krijgen op het onderstrepen van de Vlaamse romantiek.

Aalst verdient het om als regionale hoofdstad een voorbeeld te zijn van een open en leefbare gemeenschap, gebaseerd op een vooruitstrevend sociaal beleid. Daarom roept het ABVV Oost-Vlaanderen de progressieve krachten in de Aalsterse coalitie op om hun verantwoordelijkheid te nemen indien blijkt dat deze doelstelling niet door alle coalitiepartners gedeeld wordt.

BBTK-ABVV RZ Sint-Maria Halle
http://bbtksintmaria.blogspot.com
GSM: 0477 38 73 26

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven