Share

Ik heb zonet de mondelinge vragen van een Vlaams Belang-districtsraadlist omtrent De Regenboog in Berchem gelezen. Aanleiding was hun eigen kleuterachtig gedrag om in een blitzbezoek op tien minuten de gevel van De Regenboog in Berchem vol te plakken met hun racistische en inhoudloze affiches.  Zeer lachwekkend dus allemaal. En meneer de vraagsteller heeft geluk: hij krijgt antwoord van een echte experte! Ik schreef tijdens mijn laatste opleidingsjaar een scriptie over De Regenboog die door de jury en mijn docent zeer lovend onthaald werd. Het is geenszins mijn bedoeling om mezelf te prijzen. Die eer komt de bezieler van De Regenboog toe. Laat ik dus maar meteen overgaan tot verduidelijking. Allereerst werden de blokken in de Spoorwegstraat aangeboden als onderkomen voor een Solidair Wonen-project, een heel nieuw woonconcept waar enorm veel potentieel in zit. Daarover zo meteen meer.

Dit project kwam tot stand uit een rechtstreekse samenwerking tussen het departement Samen Leven Antwerpen enerzijds en Johan Cabello, één van de Rood!-kandidaten en een gewone Antwerpse volksmens die streeft naar een socialer beleid en tenminste wél zijn verantwoordelijkheid opneemt voor het arme en thuisloze volk, daar waar politici – die hier nochtans dik voor betaald krijgen – zich schuldig maken aan verzuim.  Want wie de middelen zelf niet heeft om al deze onfortuinlijke mensen op te vangen, maakt van de opportuniteit die de stad door haar falend beleid creeërt, gebruik. Dat is maar logisch. Ik heb het over het in gebruik nemen van langdurig leegstaande gebouwen om thuislozen te laten overnachten, volkskeukens te organiseren, benefietconcertjes, ...  Terwijl de gebouwen staan te verkrotten, houden de eigenaars ervan zich doorgaans bezig met speculeren op de markt. Omdat dat kan. Je zou voor minder gefrustreerd zijn. En denk nu maar niet dat die thuislozen luie profiteurs zijn. Het zijn gewoon slachtoffers van de kapitalistische, prestatiegerichte maatschappij. Zij groeiden op in armoede en zoals iedereen zou moeten weten,  het is bijna onmogelijk om daar nog uit te geraken. Dit straatje zonder einde heet sociale stratificatie. Zo, u kreeg meteen een snelcursus Sociaal Werk.

Maar zoals we het van de stad gewoon zijn, wordt alles en iedereen die enigszins tegendraads optreedt en haar kritiek uit op het beleid, met repressie bestreden. Zo ook het nobele burgerinitiatief van Johan en zijn makkers.  Kraken, het is maar een woord. U zou eens moeten weten wat erachter schuilt!

Maar wat Johan écht wou, was een nieuwe vorm van wonen introduceren, om tegemoet te komen aan mensen die op zoek zijn naar warmte, naar sociaal contact, naar het verbreken van het dreigende sociaal isolement. Er zijn genoeg mensen die zich alleen voelen, elke dag, elk uur, elke minuut. Die heel graag samen zouden willen wonen, gewoon voor het gezelschap en om weer iets te hebben om voor te leven. Al was het maar om niet eenzaam te sterven. Maar ze willen ook nog hun eigen leven leiden, hun eigen beslissingen nemen, hun privacy behouden, … Daaraan beantwoordt Solidair Wonen. Het gaat dus om een permanente woonvorm! Geen tijdelijke opvang voor mensen die moeilijk huisvesting kunnen vinden. Die zijn ook welkom natuurlijk. Als ze maar een sociale ingesteldheid hebben, mee de handen uit de mouwen steken, mee hun verantwoordelijkheid opnemen en een toffe medebewoner zijn.

En een hoop sociaal geëngageerde mensen bij elkaar, kan vele mooie resultaten opleveren, ook voor de buurt. Precies de bedoeling van Johan. Hij wil de buurt betrekken met zijn project en vat dit breder op dan wonen alleen. Hij creëert een soort van buurt-ontmoetingsplaats. Een nog onbekend woord maar goed uitgedacht concept. De uitvoering is volop aan de gang. Nog even geduld.

En mag een mens nog Occupyen? Mag een mens nog op straat komen als zijn levenskwaliteit bedreigd is? Sinds wanneer is dat illegaal? En mag je er dan nog voor uitkomen dat je niet tevreden bent? Ik mag aan mijn gevel hangen wat ik wil. Gun Johan ook zijn vrijheid te doen of laten wat hij wil. Hij zal niemand kwaad doen, u hebt mijn woord.

En die maskertjes? Een symbool uit de film V for Vendetta. Inderdaad ook gebruikt door de hackersgroep Anonymous maar eerst en vooral een teken van verzet tegen het kapitalisme en haar verwoestende impact op mensenlevens her en der.

Tot slot wens ik nog te antwoorden op de vraag of het geoorloofd is om Rood!-propaganda aan een sociale woningblok te hangen. Ik mag aan mijn raam plakken wat ik wil. Hij plakt niet, zoals Vlaams Belangers wel deden, òp de muren en ramen. Hij hangt affiches voor zijn venster. Er kan hem dus niets verweten worden.

En heb ik niet op alle vragen netjes geantwoord? Och, het is al lang duidelijk dat deze mens alleen maar goed doet voor de stad. Hij wil de buurt tenminste veilig houden door buurtbewoners te betrekken en een stem te geven, via Rood!, via zijn project en met zijn warme, enthousiaste en immer sociale persoonlijkheid.

Sofie Pauwels

Nr. 31 op gemeenteraadslijst 10 van Rood!

Nr. 4 op districtsraadlijst Deurne
Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven